Årstafältet - boliger i Stockholm. C.F. Møller

Årstafältet - boliger i Stockholm

Boligkvartalet er en del av den aktuelle masterplanen for Årstafältet, som har fokus på å omdanne tidligere grønne randområder i byen til mangfoldige og levende kvartaler med en miljømessig forsvarlig og sosialt bærekraftig profil.
 Årstafältet - boliger i Stockholm. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Byggnadsfirman Erik Wallin AB

Adresse

Årstafältet, Stockholm, Sverige

Omfang

10 200 m2, 90 leiligheter (tomten er ca. 3300m2)

År

2012-2017

Konkurranse

1. premie i paralleloppdrag. 2012

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

URBIO

Andre samarbeidspartnere

Kjellander Sjöberg Arkitektkontor

Premiering
Premiering
  • 1. premie i paralleloppdrag. 2012

Kvartalet består av sju individuelle bygninger med varierende karakter, høyde og fasader, som er sentrert rundt et gårdsrom. Boligenes gårdsrom er designet med grønne, sydvendte terrasser. Gårdsrommet gir mulighet for by-landbruk og kan betraktes som et «spiskammer» med lokalt produserte varer.

Mellom husene dannes et levende bymiljø med forskjellige fasiliteter og et attraktivt gateliv. Det er et viktig mål å skape rom for et sosialt liv i kvartalet med aktivt naboskap, møtesteder og felles funksjoner. I knutepunktet der den lokale hovedgaten, gårdsrommet, «parkbryggen» og promenaden møtes, skal det være et mindre offentlig torg med restauranter.

Prosjektets visjon er et bærekraftig byliv som rommer forskjellige servicefunksjoner og kvaliteter for det moderne mennesket, for eksempel gode betingelser for miljøvennlige transportsystemer som sykler eller kollektivbiler, urbant landbruk, lavt energiforbruk og andre visjonære løsninger. Hustak muliggjør et aktivt taklandskap i form av for eksempel private og felles vinterhager.

Les mer

Flere prosjekter | Boliger

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.