Bolig+, konkurranseforslag. C.F. Møller

Bolig+, konkurranseforslag

Konseptet bak Bolig+ har et ambisiøst mål: I tillegg til å være en energinøytral boligbebyggelse er tanken også at det skal dekke husstandenes generelle el-forbruk. Bygget er altså 100 % selvforsynt med energi.
 Bolig+, konkurranseforslag. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

A. Enggaard A/S

Adresse

Nørresundby, Danmark

Omfang

7 400 m²

År

2009

Ingeniør

Moe og Brødsgaard

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

Vogt Landschaftsarchitekten

Andre samarbeidspartnere

Cenergia

De 60 boligene er utformet som en avtrappende form fra 12 til 4 etasjer. Dette skaper en stor sørvendt takflate som er vendt optimalt mot solen og med det nødvendige areal til at flaten produserer nok energi til boligene. Samtidig skaper denne energioptimale formen et nytt og markant landemerke til byen; et nytt fokuspunkt mellom broene i Aalborg.

Bygningens takflate er forlenget helt ut i Limfjorden og danner der en offentlig mulighet for opphold med kafé osv. Forlengelsen av taket gir en ekstra markant opplevelse av det store bygningsvolumet og forankrer boligbebyggelsen til stedet og den rekreative vannoverflaten.

Den store takflaten utnyttes som bygningens kraftverk i form av en blanding av solceller (elektrisitet) og solfangere (varmt vann) samt en kombinasjon av begge.

Boligbebyggelsen er planlagt som passivhus. Det vil si at energibehovet til oppvarming og varmt bruksvann er meget lavt og kan dekkes av solfangerne og varmepumper hvor temperaturforskjellen i vannet i Limfjorden utnyttes. En tre meter bred og 12 meter høy varmtvannstank lagrer energien i løpet av dagen.

De 1200 m2 med solceller produserer så mye strøm at de kan dekke samtlige 60 boligers el-forbruk på 1740 kwh per år (til sammen 104 400 kwh.). Da bygningen ikke benytter energi fra nettet, er den ikke tilkoblet fjernvarme.

Fire vertikale vindmøller utnytter den sterke vinden i området til strømproduksjon og lademuligheter for el-biler.

Les mer

Flere prosjekter | Boliger

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.