DNV Gødstrup. C.F. Møller

DNV Gødstrup

I slutten av november 2010 sendte Region Midtjylland ut en invitasjon til en prosjektkonkurranse blant fem utvalgte team om utarbeiding av en helhetsplan for det nye sykehuset i Vestdanmark, DNV-Gøstrup samt en mer detaljert plan for utformingen av sykehusets første etappe.
 DNV Gødstrup. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Region Midtjylland - Hospitalsenheden Vest

Adresse

Gødstrup, Danmark

Omfang

150000 m²

År

2010-2011

Ingeniør

Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma
Alectia A/S
Rambøll

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Andre samarbeidspartnere

Lohfert & Lohfert A/S

C.F. Møllers forslag er et vennlig, oversiktlig og effektivt sykehuskompleks som setter pasienten i sentrum.

Et høyhus med tre fløyer utgjør kompleksets midtpunkt, hvor operasjonsavdeling, intensivavdeling og bildediagnostikk har sin sentrale plassering i etasjene over hovedfoajéen. Over dette ligger thorax- og kirurgisengene, og øverst ligger sykehusets sentrale forskningsmiljø, en både symbolsk, praktisk og hensiktsmessig plassering.

Det fløyformede høyhuset danner et sykehus uten bakside, og fløyene skaper parvis tre beskyttede og attraktive gårdsmiljøer.

Prosjektet er innovativt med hensyn til organisering, ettersom fløyene nedskalerer anlegget og skaper ro og atskilte arbeidsrytmer for hver enkelt klinisk avdeling. Men samtidig henger de godt sammen med de primære behandlingsområdene rent logistisk.

Les mer

Flere prosjekter | Helse

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.