GoBiGas biogassverk. C.F. Møller

GoBiGas biogassverk

Parallelt oppdrag i forbindelse med opprettelse av et anlegg for produksjon av biometan – prosjekt GoBiGas – hvor man gjennom avbrutt forbrenning, hovedsakelig av skogsavfall, fremstiller gass beregnet for kjøretøy. Oppdraget gikk ut på å skape et teknisk anlegg med høy arkitektonisk status i et kupert kystlandskap.
 GoBiGas biogassverk. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Göteborg Energi AB

Adresse

Gøteborg, Sverige

Omfang

23000 m²

År

2010, konkurranse

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Anlegget vil bli liggende godt synlig ved innløpet til Göteborg, i et stort natur- og industrilandskap i tilknytning til Älvsborg-broen. Et landemerke og symbol, og et eksempel på Göteborgs omlegging til en mer bærekraftig byutvikling. Bygningenes plassering på tomten er delvis styrt av selve prosessen, stedets topografi og krav til sikkerhetsavstand til tilgrensende virksomhet, begrensninger med hensyn til eksisterende tilfluktsrom i fjellet samt ønsket om å ta vare på eksisterende naturverdier og skape et anlegg som kjennetegnes av orden og ryddighet. Selve formen tar utgangspunkt i planskissen som illustrerer brenselets vei opp fjellet til forgasseren og rensingen

av gassen, men har primært til formål å gi det nye anlegget en klar og tydelig identitet. De ulike bygningsvolumene er svøpt inn i et ytre skall av metallribber, til en samlende form. Et sterkt og tydelig symbol på Göteborg og Göteborg Energis satsing på stedet og et markant varemerke for satsingen på den nyskapende produksjonen av biometan.

Les mer

Flere prosjekter | Industri

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.