Granton Waterfront Development. C.F. Møller

Granton Waterfront Development

Masterplan, inkludert landskaps- og bygningsdesign, for å forvandle kystområdet til et bærekraftig distrikt som er knyttet til sentrum i Edinburgh og bidrar til å løse klimautfordringene.
Fakta

Byggherre

Cruden Homes, CALA

Adresse

Edinburgh, UK

Omfang

164 200 m²

År

2022-

Ingeniør

Civil & Structural Engineering: Etive

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbeid med Smith Scott Mullan Associates

Landskap

C.F. Møller Architects

Andre samarbeidspartnere

Energy Consultants: Atelier Ten

Bare fem kilometer nord for sentrum i Edinburgh ligger Granton Waterfront, som har lang industrihistorie og en imponerende maritim arv. Masterplanen forvandler området til et svært bærekraftig og nytt distrikt som bidrar til å oppfylle Edinburghs klimamål, og som kommer til å påvirke hvordan mennesker lever. Masterplanen inkluderer flere unike landskapsområder som er basert på landskapsbasert plassering og tilpasset gjenbruk av eksisterende strukturer og topografi. Dette inkluderer nye gangveier og sykkelnettverk for å fremme sunn og aktiv transport, og for å redusere bilkjøring. Det vil også bidra til at gatene blir tryggere og mer attraktive, siden både støy og luftforurensning reduseres. Nye felleshager, leke- og aktivitetsområder inspirerer til lek og aktiviteter for alle aldre. Det er et svært variert landskap like ved en historisk gassklokke og en historisk vegg, som inkluderer dammer og gangveier med trapper.

Bygninger er plassert og designet for å prioritere sollys og utsikt til bakgårdene og baksiden av høyere bygninger som er plassert på nordsiden av den urbane blokken. Bygningshøydene varierer fra seks til fire og fra fire til to etasjer for å skape en unik rekke med bygninger.

Klimatilpasning og bærekraft

Masterplanen er utviklet for å oppnå mål om netto nullutslipp. Drenering av overflatevann føres til våtområder, dammer, gjennomtrengelig belegg, regnhager og gårdsplasser. Grønne tak reduserer konsekvensene av en ny SuDS-infrastruktur (Sustainable urban Drainage System) og bidrar i større grad til det biologiske mangfoldet.

Det brukes materialer med så lite karbon som mulig. Tømmer brukes som byggemateriale, og det er stort fokus på vedlikeholdsmuligheter, levetid, gjenbruk og resirkulering av materialer.

Les mer

Flere prosjekter | Klimatilpasning/Planlegging

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.