Hagastaden Papillon. C.F. Møller

Hagastaden Papillon

Papillion, nytt kontorbygg i et av Stockholms største byggeprosjekter, som er en del av det nye kvartalet som inngår i planen for Östra Hagastaden.
 Hagastaden Papillon. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Atrium Ljungberg

Adresse

Stockholm, Sverige

År

2020-2021

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Det nye kontorbygget Papillion er inspirert av møtet mellom by og land – et bygg som har sin egen karakter, men som samtidig forholder seg til omgivelsene. Prosjektet er et fint samspill mellom landskap og bygning, der områdene rundt bygningen spiller en sentral rolle, ikke minst den nye, grønne terrassen Bellmansterrassen.

Bygningen ligger mellom Norra stationsparken og Uppsalavägens forbindelse til Stockholm, og den vil være den siste brikken i Hagastadens nordlige bebyggelsesbue. Det som er unikt for Papillon, er den direkte forbindelsen med Bellmansterrassen, som er utformet for å være en forlengelse av de tilstøtende park- og naturområdenes kvaliteter. På den måten utlignes innfartsveienes påvirkning på landskapsbildet, og byen knyttes sammen. Tunnelveggen og terrassen skal oppleves som en bearbeidet del av den naturlige topografien. Ved å kle inn tunnelveggen i granitt og designe terrassen i naturmaterialer knyttes designen sammen med eldre anlegg. Terrassen skal ikke gi en følelse av å ha vært der før bygningene, og det skal også være tydelig at de store bygningene hviler på solid grunn. I kombinasjon med taklandskapet knyttes områdets grønne struktur sammen og brytes opp mot bygningens store volum.

Identitetsskapende bygning som smelter inn

Bygningens grunnmateriale består av fiberbetong, som er et hardt og lett materiale med tett overflate og en holdbarhet på mer enn 100 år. For å gi Papillion en egen unik karakter har man valgt en grå farge som ikke konkurrerer med mursteinene i de omkringliggende bygningene. Samtidig som man forholder seg til omgivelsene ved hjelp av et ekstra lag med glaserte keramiske fliser samt en varm kobberrød tone som gjenspeiler mursteinsbygningene i nærheten. En viktig brikke i det nye området er den høye entreen mot Norra Stationsparken, som med sine vridde, kobberfargede keramiske fliser skaper et spennende lysspill. Et annet viktig element på stedet er portikoen på Bellmansterrassen, som kommer til å bli en grunn til å besøke Papillion.

Les mer

Flere prosjekter | Kontor & Forretningsvirksomhet

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.