Kvarteret Galten. C.F. Møller

Kvarteret Galten

Galten er et nytt kvartal midt i Lund, som med egne butikker og byplasser, en kino og et stort, grønt gårdsrom skaper en by i miniatyr – full av identitet og hvor hverdagslivet, det gode fellesskapet og nærheten til grønne omgivelser dyrkes.
 Kvarteret Galten. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Norcap A/S & Lund Kommune

Adresse

Lund, Sverige

Omfang

20 550 m², 3.700 m² handel, 3.000 m² kino og 13.300 m² boliger

År

2017, konkurranse

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Andre samarbeidspartnere

Konsulenter: Carl Chytraeus (trafik) - A&C Konsulter AB, Carita Melchert (Kulturarv) - Kulturhistoriska Föreningen för Södra Sverige

Kvartalet defineres av en karrébebyggelse som omslutter hele byggefeltet og gir rom for en stor, grønn hage i midten. Hagens frodige rom står i kontrast til utsidens urbane byrom, men både utsiden og innsiden er bearbeidet grundig for å skape varierte rom for opphold og aktiviteter som genererer liv og fellesskap.

Bebyggelsen er delt inn i mindre bygninger som er forskjøvet i forhold til hverandre og skaper plasser og oppholdssteder langs kanten av bebyggelsen. Fasadematerialene består primært av trefliser, men de har varierte farger og bearbeidelse fra bygning til bygning.

Bebyggelsen fremstår levende med varierte høyder, et oppbrutt taklandskap og kvister og karnapper – alle elementer som man kjenner igjen fra Lunds karakteristiske og sjarmerende arkitektur, men i en nytolket versjon.

I første etasje er det offentlige funksjoner som butikker, kino og en kafe som skaper et levende og aktivt gateliv. Mellom de offentlige funksjonene er det en rekke passasjer som forbinder det ytre byrom med den indre hagen. Hagen er delt inn i områder med ulike størrelser slik at den kan brukes til mange forskjellige aktiviteter. Hagen har både offentlige og semioffentlige områder som holdes adskilt ved hjelp av busker og fordypninger for oppsamling av regnvann.

Boligene er primært plassert fra andre etasje og oppover. Det finnes boliger med flere forskjellige størrelser, men uansett størrelse har alle boliger minst én altan og lysinnfall fra to sider.

Les mer

Flere prosjekter | Boliger

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.