Long Lane, Cambridge. C.F. Møller

Long Lane, Cambridge

Long Lane er et boligprosjekt på 273 boliger i skandinavisk stil i et nytt kvartal i Great Kneighton i Cambridge. Masterplanen for området bevarer de historiske trekkene fra området – blant annet ligger det en fredet gård på tomten rett ved siden av – mens de nye boligene er både funksjonelle, fleksible og bærekraftige.
 Long Lane, Cambridge. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Skanska Residential Developments UK Limited

Adresse

Cambridge, UK

Omfang

273 boliger, 54.000 m²

År

2011-2013

Byggherrerådgiver

Project Manager - Gardiner & Theobald Management Services

Entreprenør

Skanska UK Construction Ltd (Communities)

Ingeniør

Edge Structures Limited

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbeid med PRP Architects

Landskap

Place Design & Planning

Kunstner

Futurecities

Andre samarbeidspartnere

Planning Consultant - Bidwells

Premiering
Premiering
  • Nominert til Housing Design Awards. 2013
  • 1. premie i konkurranse. 2011

Alle boligene oppfyller standarden «Lifetime Homes», det vil si at de oppfyller en rekke tilgjengelighetskrav, slik at de for eksempel også kan brukes av funksjonshemmede og eldre. Dette gir maksimal funksjonalitet, og beboerne får best mulig bokvalitet uten å gå på kompromiss med verken estetikk eller kostnadseffektivitet. Målet er også at boligene skal oppfylle nivå fire eller fem i den britiske standarden «Code for Sustainable Homes», som har til formål å fremme bærekraftig boligbygging.

Boligkvartalet bygges opp rundt en stor park med et levende gjerde i midten, som det strekker seg et nett av gang- og sykkelstier fra. Rundt parken er det et mangfold av boliger i varierte gatelandskaper: Gårdshus, parsellhus, rekkehus og leiligheter i små gater og med en blanding av eier- og utleieboliger.

I både hus og leiligheter er det høyt under taket, masse naturlig lys og godt med innbygd oppbevaring, og det legges vekt på å bruke fornybar energi i den grad det er mulig.

Les mer

Flere prosjekter | Boliger

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.