Najaden 1. C.F. Møller

Najaden 1

Najaden er et nytt boligområde i Lund som tar vare på området med en tett kobling til sjø og natur.
 Najaden 1. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Slättö

Adresse

Lund, Sverige

Omfang

8 100 m²

År

2017-

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Premiering
Premiering
  • 1:a pris, markanvisningstävling. 2017

Den åpne kvartalstrukturen forsterker koblingen til kulturlandskapet og stedets urbane kvaliteter. Bygningene foreslås oppført med solide mursteinsfasader og reisverk av massivt tre. Tre et er meget godt materialvalg ved bygging av innovative boliger, siden det er et bærekraftig og miljøvennlig materiale.

Alle husene bygges med høy første etasje som inneholder næringslokaler, kombinert nærings- og boligareal og inngang til boliger. I områdets sydvestre hjørne planlegges det en restaurant som blir en naturlig møteplass for beboere og besøkende, i direkte forbindelse med torget og parken. Med biotoptak og generøse grøntområder gis forutsetninger for å fremme biologisk mangfold ved å skape et fristed for insekter, pollinering og fugler, samt en naturlig forsinkelse av overvann. De planlagte grøntområdene inkluderer stedegen vegetasjon, som også aktiverer sosialt fellesskap. Det plasseres tre drivhus ved boligene. Disse muliggjør dyrking og blir en møteplass for beboerne.

Les mer

Flere prosjekter | Boliger

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.