National Diabetes Center. C.F. Møller. Photo: MIR

National Diabetes Center

National Diabetes Center er en del av en større utbygging av King Khaled University Hospital ved King Saud University i Riyadh, Saudi-Arabia.
 National Diabetes Center. C.F. Møller. Photo: DIIZ
Fakta

Byggherre

Strategic Construction Program, King Saud

Adresse

Riyadh, Saudi-Arabien

Omfang

16000 m²

År

2008-2013

Entreprenør

ABV Rock Group

Ingeniør

Rambøll, FB Engineering AB

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbeid med LINK arkitektur

Det skal være et nasjonalt kompetansesenter for diabetes, hvor man i tillegg til forskning og overordnede nasjonale funksjoner tar hånd om spesielt kompliserte tilfeller, både poliklinisk og ved innleggelse. Det vil si at det i praksis er et minisykehus med mottak, radiologi, en stor poliklinisk avdeling, sengeposter samt informasjon og undervisning.

Senteret er organisert i tre bygninger (sengeposter, behandling og laboratorier-/servicefunksjoner) rundt en indre oase i form av et tre etasjer høyt skyggefullt atrium under en stor takskive som filtrerer det skarpe dagslyset. Både bygningen og retningen på den er utformet med tanke på en optimal utnyttelse av det kraftige lyset samtidig som det skjermes mot varmen. I bunnen av atriet er det felles resepsjon, restaurant og andre fellesfunksjoner. Inndelingen i tre bygninger gir en klar og tydelig organisering som gir god og effektiv logistikk.

Materialvalget utgjør en nyfortolkning av lokale byggetradisjoner kombinert med moderne prefabrikasjon. De tre bygningene er oppført i prefabrikkert betong med kraftig dybdevirkning og relieff som gir skjerming og et raffinert skyggespill i det nesten loddrette sollyset. Tilbaketrukket under den store takskiven er bruken av glass mer fremtredende. Takskiven, som inneholder tekniske installasjoner, avgrenses av en skjermvegg i et perforert platemateriale som tar opp de tradisjonelle filigranflettverkene.

Les mer

Flere prosjekter | Helse

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.