Sogn Hageby. C.F. Møller

Sogn Hageby

Målet med den nye bydelen Sogn hageby er å skape rammene for en ny og attraktiv destinasjon i Oslo som er åpen og mangfoldig, og som inviterer både innbyggere og besøkende til å bruke området.
 Sogn Hageby. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Undervisningsbygg Oslo KF

Adresse

Oslo, Norge

Omfang

97 ha

År

2019, konkurranse

Arkitekt

C.F. Møller Architects & Reiulf Ramstad Arkitekter

Andre samarbeidspartnere

Rummets Sprog og Transsolar Energietechnik

I utkanten av Oslo sentrum utvikles det en ny bydel basert hageby-prinsippet. Visjonen er å utvikle et grønt område med fokus på fellesskap, bærekraft og et godt sted å være, sosialisere og leve i en konsentrert bydel med mange funksjoner. Det er et bredt spenn i områdets funksjoner, og utviklingsplanen for den nye bydelen inkluderer blant annet en skole, en flerbrukshall, et sykehjem, næringsbygg og boliger. Prosjektet er utformet med tanke på å skape en robust plan som kan bebygges med varierende tettheter og programmer uten å miste sin grunnleggende identitet, egenart og kvaliteter.

Sogn hageby er utviklet med fokus på fellesskap og som et primært bilfritt område. Boligene er organisert rundt felles hager, og de ulike funksjonene er plassert slik at forskjellige brukergrupper møtes. Ved å skape gode fellesrom og varierte og grønne uterom med mulighet til fysisk aktivitet sikres det at områdets mange fremtidige funksjoner underbygger og styrker hverandre.

En ny destinasjon i Oslo

Sogn hageby appellerer bredere enn til bare innbyggere og daglige brukere. Et viktig fokus er å skape unike områder som kan bidra til å gjøre stedet til en destinasjon man ønsker å besøke og oppholde seg i. Dette gjøres blant annet ved å investere i felles møtesteder som sportsarena, felles flerbrukshaller, svømmeanlegg og bibliotek. Og ved å skape grønne opplevelser i området i form av attraktive gå- og sykkelstier. De felles møtepunktene blir sentrale for det sosiale livet, der det gode og levende nabolaget etableres.

Les mer

Flere prosjekter | Planlegging

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.