The LM Project – The Mermaid Tower and the Rock. C.F. Møller

The LM Project – The Mermaid Tower and the Rock

Visjonen med konkurranseforslaget er å gi København et nytt, moderne landemerke med kontorbyggene The Mermaid og The Rock, på Langelinie og Marmormolen. Samtidig er det en bærekraftig bygning som oppfyller kravene til et passivhus. Titlene bygger på et metaforisk språk som er inspirert av Langelinies nåværende fokuspunkt, Den lille Havfrue. Bygningene er sterke, skulpturelle fortolkninger med referanse til både fortid og fremtid, en markant avslutning av Langelinie.
 The LM Project – The Mermaid Tower and the Rock. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Udviklingsselskabet By & Havn ATP Ejendomme A/S

Adresse

København, Danmark

Omfang

60 000 m2

År

2008

Ingeniør

Architecture without Engineers (Sergio Fox) AKT (Andrew Murray)

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbeid med FOA (foreign office architects)

Kunstner

Ruth Campau

The Mermaid Tower reiser seg 148 meter på Marmormolen som en slank skulptur med fasettert form som en krystall. Bygningen representerer den nye, futuristiske bydelen som er planlagt der. The Rock på Langelinie ser ut som to klippeblokker som hviler mot hverandre. The Rock er dedikert til den gamle delen av havnen og er kledd med utfyllinger av tegl. De to forbindes i 65 meters høyde av en bro i glass og stål som er forankret i The Rock og minner om en kranarm som berører The Mermaid Tower lett.

Les mer
Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.