Ungdomsboliger ved Randersvej. C.F. Møller

Ungdomsboliger ved Randersvej

På Randersvej i Århus bygges en ny ungdomsboligbebyggelse som danner rammen for et moderne studentliv med plass til både samvær og privatliv.
 Ungdomsboliger ved Randersvej. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Brabrand Boligforening

Adresse

Aarhus, Danmark

Omfang

3 700 m²

År

2017-

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Premiering
Premiering
  • 1. premie i arkitektkonkurranse. 2017

Ungdomsboligene er utstyrt med ulike typer aktivitets- og oppholdssoner. Fellesarealene har en fortettet skala med fokus på å styrke den sosiale interaksjonen og skape muligheter for positivt samvær etter beboernes behov og interesser.

Boenhetene er innredet slik at kvadratmeterne utnyttes på best mulig måte. Derfor kan man skape attraktive og differensierte fellesarealer.

Bygningen er organisert etter enkle prinsipper, og den består av to hus i fem etasjer, knyttet sammen av en fire etasjer høy mellombygning av glass. Mellombygningen brytes av grønne etasjeskillere som fungerer som altaner for de sentrale felles- og oppholdsrommene. Studenthusene har elleve rom i hver etasje. Disse er samlet rundt et fellesområde med kjøkken og spise-/oppholdsrom. Fellesområdet ligger som en gjennomlyst lomme midt i den gjennomgående gangen. I fasaden fremstår fellesarealet, sammen med det store oppholds- og ankomstrommet i midten, som gjennomsiktige skår hvor husets indre liv blir en del av byen

Les mer

Flere prosjekter | Borettslag

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.