Västhamnen Containerterminal Helsingborg. C.F. Møller

Västhamnen Containerterminal Helsingborg

Helhetsplanen for Västhamnen Containerterminal i Helsingborg Havn tar utgangspunkt i en oppgradering fra nåværende 175 000 TEU/år til 500 000 TEU/år. Visjonen er samtidig å skape en helhetsplan “Step-by-Step” som forener en rekke tilsynelatende motsetninger.
 Västhamnen Containerterminal Helsingborg. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Helsingborg Hamn AB

Adresse

Västhamnen, Helsingborg, Sverige

Omfang

150 ha

År

2012

Ingeniør

Royal Haskoning

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Derfor skal havnedriften intensiveres, men samtidig skal sammenhengen mellom by og havn forbedres. På samme måte vil økte sikkerhetskrav tenkes forent med attraktive arealer med offentlig adgang. Infrastrukturen styrkes og fremtidssikres, mens større deler av havnen skal utgjøre grønne naturområder som ledd i en generelt redusert miljøbelastning. Alt dette baseres på en utstrakt utnyttelse av eksisterende strukturer. Havnen kan da omformes gradvis med lave startkostnader og høye kapasitets- og miljøambisjoner.

Den nye helhetsplanen skaper en sikker, men også opplevelsesrik omkrets rundt havnens arealer. Her introduseres ”øyer” i form av fellessoner, der by og havn kan møtes. Disse øyene omfatter både havnefasiliteter og offentlige fasiliteter. De fungerer også som adgangsportaler til det sikrede havneområdet i form av et offentlig havnesenter og et sentralt gateanlegg utformet som en rundkjøring.

Planen skaper enkle og sammenhengende strukturer for både havnetrafikk og offentlig adgang, som snor seg inn i hverandre uten å komme i veien for hverandre – som et håndtrykk mellom by og havn. Med den foreslåtte layouten blir det dermed mulig å gå en tur over og gjennom containerterminalen, via en omdannet veibro som gjøres om til en nytt promenade-/parkstrøk. Dette er en opplevelse man ikke finner mange andre steder.

Konseptet for fremtidssikringen av containerterminalens drift og kapasitet med RTG-kraner er tuftet på en lang rekke omhyggelige studier av alternativer for både marin utforming, oppstilling og håndteringssystemer. Omfattende gjenbruk av de bestående strukturene kombineres med et ambisiøst fremtidsscenario som både optimerer kapasiteten og minimerer miljøbelastningene – som en blanding av pragmatisme og ideal.

Les mer

Flere prosjekter | Infrastruktur

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.