Vejle Sykehus, generalplan. C.F. Møller

Vejle Sykehus, generalplan

Som en del av akutt- og gjennomføringsplanen i Region Syddanmark skal Vejle Sygehus omdannes til et spesialsykehus med spesiell fokus på kreftbehandling. I den forbindelse skal det utarbeides en generalplan med forslag til innredning av fremtidige funksjoner på sykehuset samt en tidsplan for omstillingen til spesialsykehus.
Fakta

Byggherre

Region Syddanmark

Adresse

Vejle, Danmark

År

2012-2013

Brukerinvolvering er et sentralt verktøy når vi utarbeider en generalplan.

For å få optimalt utbytte av brukernes kunnskap er det etablert et prosjektkontor i forhallen på Vejle Sygehus med arbeidsplasser for C.F. Møller Healthcares konsulenter. Der henges det løpende opp tegninger, informasjon om prosjektet, gjenstående oppgaver, eventuelle dilemmaer, neste ukes oppgaver og så videre. Ved å plassere prosjektkontoret på selve sykehuset øker vi informasjonsnivået overfor brukerne og får som rådgivere løpende tilbakemeldinger på en effektiv måte. Det er nyttig for det endelige prosjektet og gir samtidig brukerne visshet om at deres mening blir hørt.

Med konseptet "Bruk 15 minutter og bli hørt" kan brukerne avtale tid (maks. 15 minutter) med konsulentene og komme med innspill. Ofte vil det være brukere som ikke normalt blir involvert, som benytter seg av dette.

Faste tavlemøter medvirker til en tidseffektiv og verdiskapende møtekultur. Tavlene brukes også til å skape kontinuitet hos brukerne gjennom oppslag av relevant materiale, som for eksempel prosjektorganisering, kontakt- og brukergruppeopplysninger, tidsplaner, aktivitetsplaner, milepælsplaner, diagrammer, tegninger, dagsordener, referater og så videre.

Les mer

Flere prosjekter | Byggherrerådgivning

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.