Biskop Gunnerus gate 14B. C.F. Møller. Photo: Visulent

Biskop Gunnerus gate 14B

Et nytt byrom med torg, hotell og høyhus ved Oslo sentralstasjon, som skaper gode oppholdsarealer og effektive urbane forbindelser.
 Biskop Gunnerus gate 14B. C.F. Møller. Photo: Visulent
Fakta

Byggherre

KLP Eiendom

Adresse

Oslo, Norge

Omfang

80000 m² hotell/kontor/øvrige formål

År

2008-

Konkurranse

1. premie i arkitektkonkurranse. 2009

Ingeniør

Bollinger + Grohmann Ingeniører og Transsolar

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbeid med Kristin Jarmund Arkitekter og Urban Planners Rodeo Arkitekter

Premiering
Premiering
  • 1. premie i arkitektkonkurranse. 2009

Midt i Oslo sentrum er knutepunktet Oslo Sentralstasjon som fungerer som inngangspunkt til Oslo fra verden. Her utvikles, på Biskop Gunnerus gate 14B, et nytt byrom med torg, hotell og høyhus, som skaper gode oppholdsarealer og effektive urbane forbindelser.

Biskop Gunnerus gate 14B skal bli et internasjonalt forbildeprosjekt innen miljø- og bærekraft. Prosjektet skal styrke områdeutviklingen og tydeliggjøre Oslo kommunes ambisjon om å gjøre byen tilpasset myke trafikanter og mer attraktivt som oppholdssted. Med utgangspunkt i tomtas beliggenhet i møtet mellom henholdsvis knutepunktet Oslo S, nabolaget Vaterland og nabolaget Grønland, fremdyrker prosjektet møtet mellom disse tre delområdenes særegenhet og kvaliteter. Prosjektet gir et tydelig byplangrep hvor delområder bindes sammen og tilrettelegges for god og effektiv mobilitet.

I dag utgjør eksisterende bygg 100% av tomtas areal, med dette prosjektet blir mer en 50% av arealet et tilgjengelig offentlig byrom. Et sammenhengende og nytt terreng etableres som et landskapselement forbundet med grøntstrukturen langs Akerselva, hvor vann fremheves som opplevelseselement.

Prosjektet består av to bygningskropper som står på en felles base med torg. Den vestlige bygningen er et hotell, mens den østlige har primærfunksjon som kontor. Bygningskroppene er brutt ned i delvolumer som referer til bysilhuetten rundt. Byggets terrasseringer brukes for takhager og utsikt.

Les mer
Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.