Musholm Bugt Feriecenter - utbygging. C.F. Møller

Musholm Bugt Feriecenter - utbygging

Den nåværende delen av Musholm Bugt feriesenter, som er tegnet av arkitektfirmaet ARKOS, er av høy arkitektonisk kvalitet og bygget med stor respekt for og vekt på å skape optimal tilgjengelighet for personer med fysiske funksjonshemminger. Den kommende utbyggingen vil bestå av en multifunksjonshall, flere ferieboliger og konferansefasiliteter, samt kjøkken og spisesal.
 Musholm Bugt Feriecenter - utbygging. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Musholm Fonden

Adresse

Korsør, Danmark

Omfang

3655 m²

År

2013

Byggherrerådgiver

Årstiderne Arkitekter

Ingeniør

D&N A/S

Andre samarbeidspartnere

René Kural, Center for sport og arkitektur, Teknologisk Institut

Premiering
Premiering
  • Delat 1:a pris i arkitekttävling fas 1. 2012

C.F. Møllers konkurranseforslag viser stor respekt for og innlevelse i den eksisterende arkitekturen og naturen, og har som mål å bidra positivt til helhetsopplevelsen.

Multifunksjonshallen er det første man møter ved ankomst til feriesenteret. Den har et skrått, gressdekket tak og store vinduer, slik at man kan se inn på aktivitetene som foregår i hallen. På den måten synliggjøres feriesenterets aktiviteter, samtidig som hallens markante arkitektur bidrar til å styrke stedets identitet med et imøtekommende og veldefinert ankomstområde.

De 20 nye boligene er plassert mot vest som en avsluttende, samlet klynge som signaliserer fellesskap. Boligene ligger i grupper på fire, som innad danner en halvlukket sirkel rundt et felles grønt landskapsrom, og utad sikrer privat atskilthet, samtidig som man beholder utsikten over engene og bukten som er så karakteristisk for Musholm Bugt feriesenter.

Les mer

Flere prosjekter | Omsorgsboliger

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.