OUS - Ombygging Oslo Universitetssykehus Ullevål. C.F. Møller

OUS - Ombygging Oslo Universitetssykehus Ullevål

Ombygging og oppussing av Infeksjonsmedisinsk- og Lungemedisinsk poliklinikk i bygg 3, og Gastrokirurgisk- og Ortopedisk sengepost i bygg 7 er fire prosjekter som omfatter ombyggingsarbeider som forbedrer tekniske og planmessige forhold på fire ulike avdelinger ved Ullevål sykehus i Oslo.
 OUS - Ombygging Oslo Universitetssykehus Ullevål. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Oslo Universitetssykehus HF

Adresse

Oslo, Norge

År

2016-2017

Arkitekt

C.F. Møller Architects

De bygningsmessige arbeidene i bygg 7 er begrenset til å omfatte mindre justeringer slik som oppdeling av flersengsrom til enkeltsengsrom og etablering av kontaktsmitteisolater. I bygg 3 omfatter de bygningsmessige arbeidene i mye større grad omrokkering av funksjoner, forbedring av logistikk og etablering av nye romfunksjoner.

Alle ombyggingsarbeidene har sitt utspring i krav om forbedringer fra offentlige myndigheter i henhold til smittevern og universell utforming.

Les mer

Flere prosjekter | Helse

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.