Revitalisering av Ravnkloa. C.F. Møller

Revitalisering av Ravnkloa

Oppdraget har bestått i å omdanne og revitalisere en av Trondheims eldste og mest historiske plasser, Ravnkloa, så den igjen kan danne ramme rundt et levende byrom ved kanalen i den nordligste delen av byen.
 Revitalisering av Ravnkloa. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Trondheim kommune

Adresse

Trondheim, Norge

Omfang

10 dekar

År

2014

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

Dronninga landskap AS

Andre samarbeidspartnere

Zenisk AS

Plassen har helt siden 1600-tallet vært et knutepunkt for handel mellom bønder, fiskere og byborgere, men er i dag en nærmest glemt del av bybildet.

Parallelloppdraget fra C.F. Møller åpner for nytt og spirende liv langs kanalen:

Hjertet i revitaliseringen er en ny gang- og sykkelbro som knytter Ravnkloa til byen og gjør plassen til et knutepunkt for sykkeltrafikk. Broen kan åpnes for båttrafikk og formes som en enkel og stilren konstruksjon kledd med metallplater som reflekterer kanalens vannspeil og det spesielle lyset i Trondheim.

Amfier og trapper som går helt ned til vannet samt et nytt kafé- og restaurantliv ved havnen, danner kjernen i et levende mikroklima rundt det fredelige, indre havnebassenget – der fotgjengere og syklister kommer i land.

Nye Ravnkloa får en viktig plass i Trondheims visjon om "Kanalrommet" – en ny bydel i Trondheim med både boliger og næringsliv. Som en del av kanalrommet omfatter forslaget en ny kanalpromenade med trær, sitteplasser og trapper langs vannet øst og vest for Ravnkloa.

Les mer

Flere prosjekter | Infrastruktur

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.