Støvring Ådale. C.F. Møller

Støvring Ådale

Utviklingsplan som knytter Støvring sammen med den nye bydelen Støvring Ådale, med utviklingen av et stasjonsområde til et samlingspunkt i byen.
 Støvring Ådale. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Rebild Kommune

Adresse

Støvring, Danmark

Omfang

2,8 ha

År

2018, konkurranse

Byggherrerådgiver

Kuben Management

Ingeniør

COWI

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

C.F. Møller Architects har i et parallelloppdrag, og i samarbeid med Rebild kommune, skapt planen for utviklingen av den nye bydelen i Støvring Ådale øst for jernbanen i byen, som skal utvide Støvring og bidra til å gjøre Støvring til en by som mennesker vil leve og bo i. En del av planen er utformet basert på tre hovedstrategier – den sammenhengende jernbanebyen, det aktive helsedistriktet og den fortettede forstaden.

Landemerke og sunn livsstil

Den sammenhengende jernbanebyen skaper nye sammenhenger og forbindelser på tvers av jernbanen, blant annet ved å etablere en ny fysisk bro for myke trafikanter, som knytter sammen den gamle vestlige og den nye østlige delen av byen. Broen og det urbane landskapet er samlet rundt stasjonsområdet, Støvrings nye landemerke og samlingspunkt. Det aktive helsekvartalet setter fokus på en moderne, sunn livsstil som et gjennomgående tema i området, der det etableres et helsesenter og en grønn og opplevelsesrik «Kondikile», som er en aktiv løpe- og sykkelbane. Byrommet langs kondikilen er en destinasjon for innbyggere som ønsker å dyrke aktiviteter utendørs, og det bidrar til å fremme en sunn og aktiv livsstil. Kondikilen forbinder stasjonsområdet i vest med nybygde boligområder i øst samt byen og den omkringliggende naturen.

Den fortettede forstaden i Støvring Ådale kommer til uttrykk i et boligområde med fokus på tett og mangfoldig innbyggersammensetning, med variert boligtilbud og mulighet for fellesskap på tvers av generasjoner. De forskjellige boligformene danner grunnlag for en variert arkitektur som bidrar til en opplevelsesrik by og gaterom.

Les mer

Flere prosjekter | Planlegging

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.