Sunnhetssenter for kreftrammede . C.F. Møller. Photo: C.F. Møller

Sunnhetssenter for kreftrammede

"Villa Vita" er et helsesenter hvor kreftsyke kan få rådgivning, terapi, mosjonere, delta i selvhjelpsgrupper og få veiledning i kosthold og mosjon. Senteret drives av København kommune i samarbeid med Kræftens Bekæmpelse.
 Sunnhetssenter for kreftrammede . C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Københavns Kommune og Kræftens bekæmpelse

Adresse

København

Omfang

1800 m²

År

2009

Byggherrerådgiver

Dominia AS

Entreprenør

Hoffmann

Ingeniør

Moe og Brødsgaard

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Kunstner

Aggebo og Henriksen

Helsesenteret fremstår gjennom sin arkitektur og sin plassering på tomten som en sammenhengende og karakteristisk ny struktur i området. Senteret vil være gjenkjennelig fra alle sider og dermed styrke senterets profilering som noe helt spesielt.

Bygningen fremstår som et uformelt og hyggelig sted: For å unngå institusjonspreget samt for å sikre at det gir den nødvendige trygghet til brukerne og personalet, brytes bygningens indre struktur ned i mindre enheter med et varierende indre forløp rundt senterets sentrale, sosiale rom.

Ankomstfoajé og fellesrom danner sentrum for senteret. Et imøtekommende rom med hyggelige nisjer og oppholdssoner hvor man i tillegg til å snakke og le, kan gjennomføre en rekke samlende aktiviteter. Alle senterets primærfunksjoner er lett tilgjengelige fra fellesrommet. Fellesrommet lyses opp av en semitransparent vegg ut mot Nørre Allé og er i åpen dialog med det grønne hagerommet i midten av senteret.

Organisatorisk er senterets ulike avdelinger presist avgrenset i forhold til hverandre for å sikre faglig konsentrasjon innenfor hvert område. Men gjennom spredning av de mindre samtalerommene og ved å plassere senterets større kurs- og aktivitetsrom i hver sin ende og etasje, oppnår man en struktur som gir et organisatorisk og flytende forløp gjennom senteret.

Les mer

Flere prosjekter | Helse

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.