DSB-arealerne og rutebilstationsområdet i Aarhus. C.F. Møller

DSB-arealerne og rutebilstationsområdet i Aarhus

Helhedsplanen for transformation af DSB-arealerne og rutebilstationsområdet ved Ny Banegårdsgade i Aarhus tager afsæt i det stationsnære områdes ekseptionelle potentiale for tæt, levende og bæredygtig byudvikling.
 DSB-arealerne og rutebilstationsområdet i Aarhus. C.F. Møller
Fakta

Bygherre

DSB Ejendomsudvikling A/S, Steen & Strøm A/S, Aarhus Kommune

Adresse

Aarhus, Danmark

Omfang

5 ha / ca. 80.000 m² Etageareal

År

2011-2012 - parallelopdrag

Ingeniør

COWI

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

C.F. Møller Architects

Andre samarbejdspartnere

ÅF Lighting, EPINION, Antropolog Mark Vacher fra Københavns Universitet

Målet er en blandet bydel som tilgodeser behovet for en ny stærk fodgænger- og cykelforbindelse til Aarhus omdannede havnefront, en ny busterminal placeret over baneterrænet langs banegårdshallen, en større udvidelse af indkøbscenteret Bruun's Galleri og indpasningen af et stort antal cykel- og bilparkeringspladser; men som også i sig selv bidrager med nye forbindelser og sammenhænge i byen.

Ved at inddrage eksisterende bygninger som indendørs byrum, og delvist omlægge forløbet af Ny Banegårdsgade så retningen mod havnen bliver fremhævet, skabes et sted hvor både passerende og faste brugere kan tage ophold, og et nyt stop på letbanen midt i områdets centrale byrum giver yderligere liv til området. Byrummene udformes som en blanding af plads og park, med fokus på at sikre lokal afledning af regnvand og urbane biotoper. Bebyggelsesstrukturen tillader store frihedsgrader i udviklingen, samtidigt med at den forener de bedste egenskaber fra hhv. den omgivende tætte bys karré-struktur og havnearealernes større fritstående volumener.

Læs mere

Flere projekter | Planlægning

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.