GoBiGas biogasværk. C.F. Møller

GoBiGas biogasværk

Parallel opgave vedrørende udformning af et anlæg til fremstilling af biometan – projekt GoBiGas – hvor man via afbrudt forbrænding af primært skovningsaffald fremstiller gas til biler. Opgaven var at lave et teknisk anlæg med høj arkitektonisk status i et kuperet kystlandskab.
 GoBiGas biogasværk. C.F. Møller
Fakta

Bygherre

Göteborg Energi AB

Adresse

Gøteborg, Sverige

Omfang

23.000 m²

År

2010, konkurrence

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Anlægget kommer til at ligge meget synligt ved indløbet til Göteborg i et stort natur- og industrilandskab i tilslutning til Älvsborg-broen. Et landemærke, et symbol og en repræsentant for Göteborgs omstilling til en mere bæredygtig byudvikling. Bygningernes placering på byggegrunden bestemmes af processen, stedets topografi, krav om sikkerhedsafstand til de tilstødende aktiviteter, begrænsninger med hensyn til det eksisterende bjergrum samt ønsket om at bevare de eksisterende naturværdier og skabe et anlæg, som er kendetegnet ved, at der er styr på tingene. Selve udformningen tager afsæt i plan-layoutet, som illustrerer brændslets vej op ad bjerget til forgasseren og rensningen af gassen, men sigter primært på at give det nye anlæg en klar og tydelig identitet. De forskellige bygningsvolumener er omhyllet af et ydre lag af metallægter, som danner et samlet hele. En stærk og tydelig form til Göteborg og Göteborg Energis satsning på stedet – et tydeligt kendetegn for satsningen på den innovative produktion af biometan.

Læs mere

Flere projekter | Industri

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.