Støvring Ådale. C.F. Møller

Støvring Ådale

Udviklingsplan, der binder Støvring sammen med den nye bydel, Støvring Ådale med udviklingen af et stationsområde til et forenende omdrejningspunkt i byen.
 Støvring Ådale. C.F. Møller
Fakta

Bygherre

Rebild Kommune

Adresse

Støvring, Danmark

Omfang

2,8 ha

År

2018, konkurrenceforslag

Bygherrerådgiver

Kuben Management

Ingeniør

COWI

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

C.F. Møller Architects

C.F. Møller Architects har i et parrallelopdrag, og i samarbejde med Rebild Kommune, skabt planen for udviklingen af den nye bydel i Støvring Ådale øst for jernbanen i byen, som skal udvide Støvring og bidrage til at gøre Støvring til en by, hvor mennesker fortsat gerne vil leve og bo. En del af planen er udformet ud fra tre hovedstrategier, den sammenhængende baneby, det aktive sundhedskvarter og den fortættede forstad.

Vartegn og sund livsstil

Den sammenhængende baneby skaber nye sammenhænge og forbindelser på tværs af jernbanen, blandt andet ved at etablere en ny fysisk bro for bløde trafikanter, som binder den gamle vestlige og den nye østlige del af byen sammen. Broen og det urbane landskab er samlet omkring stationsområdet, Støvrings nye vartegn og samlingspunkt. Det aktive sundhedskvarter skaber fokus på en moderne, sund livsstil, som et gennemgående tema i området, hvor der etableres et sundhedshus og en grøn og oplevelsesrig kondikile, som er en aktiv løbe- og cykelbane. Byrummet langs kondikilen er en destination for borgere som ønsker at dyrke aktiviteter udendørs, og er med til at fremme det sunde og aktive liv. Kondikilen forbinder stationsområdet i vest med nybyggede boligområder i øst samt byen og den omkringliggende natur.

Den fortættede forstad i Støvring Ådale kommer til udtryk i etet boligkvarter med fokus på en tæt og mangfoldig beboersammensætning med blandede boligtilbud,med mulighed for fællesskaber på tværs af generationer. De forskellige boligformer danner grundlag for en varieret arkitektur, der bidrager til en oplevelsesrig by og gaderum.

Læs mere

Flere projekter | Planlægning

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.