Västhamnen Containerterminal Helsingborg. C.F. Møller

Västhamnen Containerterminal Helsingborg

Västhamnen Containerterminal i Helsingborg Havn ønsker en opgradering fra nuværende 175.000 TEU/år til 500.000 TEU/år.
 Västhamnen Containerterminal Helsingborg. C.F. Møller
Fakta

Bygherre

Helsingborg Hamn AB

Adresse

Västhamnen, Helsingborg, Sverige

Omfang

150 ha

År

2012

Ingeniør

Royal Haskoning

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

C.F. Møller Architects

Visionen er samtidigt “Step-by-Step” at skabe en helhedsplan som forener en række tilsyneladende modsætninger.

Således skal havnedriften intensiveres, men samtidigt skal sammenhængen mellem by og havn forbedres, ligesom øgede sikkerhedskrav tænkes forenet med attraktive arealer for offentlig adgang. Infrastrukturen styrkes og fremtidssikres, mens større dele af havnen skal udgøre grønne naturområder som led i en generel reduceret miljøbelastning. Alt dette baseres på en vidtgående udnyttelse af eksisterende strukturer, for at kunne omsættes gradvist med lave initialomkostninger og høje kapacitets- og miljøambitioner.

En sikker men også oplevelsesrig perimeter omkranser havnens arealer, og i denne perimeter introduceres ”øer” som fælleszoner, hvor by og havn kan mødes. Øerne omfatter havnefaciliteter og offentlige faciliteter, og fungerer også som adgangsportaler til det sikrede havneområde i form af et offentligt havnecenter og et centralt gateanlæg udformet som en rundkørsel. Planen skaber enkle og sammenhængende strukturer for både havnetrafik og offentlig adgang, som snor sig ind i hinanden uden at komme i vejen for hinanden – som et håndtryk mellem by og havn. Med det foreslåede layout bliver det således muligt at gå en tur henover og igennem containerterminalen, en oplevelse man ikke finder mange andre steder, via en omdannet flyover som omdannes til et nyt promenade/parkstrøg.

Konceptet for fremtidssikringen af containerterminalens drift og kapacitet med RTG-kraner beror på studier af alternativer for både marineudformning, opstilling og håndteringssystemer. Omfattende genanvendelse af de bestående strukturer kombineres med et ambitiøst fremtidsscenario som både optimerer kapaciteten og minimerer miljøbelastningerne – som en blanding af pragmatisme og ideal.

Læs mere

Flere projekter | Infrastruktur

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.