Viby Syd. C.F. Møller

Viby Syd

Aarhus-bydelen Viby Syd, der har været præget af sociale problemer, skal med en ny helhedsplan forvandles til et attraktivt boligområde - både socialt og miljømæssigt. Masterplanen omfatter strategiske initiativer som fx nye trafikforbindelser, uddannelsesinitiativer, arbejdspladser og et nyt medborgerhus, ændringer af de eksisterende bygninger og de grønne omgivelser samt sociale initiativer og en høj grad af borgerinddragelse i forandringsprocessen.
 Viby Syd. C.F. Møller
Fakta

Bygherre

Aarhus Kommune, Boligforeningen Aarhus Omegn, Viby Andelsboligforening

Adresse

Aarhus, Danmark

Omfang

200000 m²

År

2010-2011

Bygherrerådgiver

Kuben

Ingeniør

Niras

Landskab

C.F. Møller Architects

Andre samarbejdspartnere

NIRAS Konsulenterne, ÅF Hansen & Henneberg

Præmiering
Præmiering
  • 1. præmie til Medborgerhuset. 2011

Tre nye diagonale akser på kryds og tværs af boligområdet tilbyder nye genveje i det nuværende retvinklede system af stier, og hvor de tre akser mødes, er der skitseret tre nye lokale omdrejningspunkter: et medborgerhus, en central vandplads og en redesignet gangbro over den sydlige ringvej.

Et nyt landskabdesign har til formål at skabe et langt mere varieret, bæredygtigt og overskueligt kvarter - og tilbyde et afvekslende og attraktivt miljø, til gavn for både beboere i området og i nabokvarterene. Den grønne plan for området foreslår bl.a. at omlægge de ensartede grønne plæner mellem boligerne til blomstrende engarealer.

Redesignet og renoveringen af boligblokkene vil ændre lejlighedernes størrelser og layouts, ligesom bedre isolering og teknisk opgradering af bygningerne vil mindske energiforbruget i hver bygning med 50-75%. Lige så vigtigt er boligblokkenes nye facader, der vil blive ændret fra monotone og nedslidte til visuelt rige og varierede.

Idéen med det nye medborgerhus er at omdanne den lokale skole, der i dag er en indadvendt bygning med et overskud af plads, til områdets nye mødested, hvor skole og medborgerhus smelter sammen i et fleksibelt design.

Læs mere

Flere projekter | Planlægning

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.