Christiansholm Masterplan, Papirøen. C.F. Møller

Christiansholm Masterplan, Papirøen

Christiansholm – også kaldet Papirøen – ligger i Københavns havneløb, og er i dag fyldt med selvgroede initiativer og kreative erhverv i de tidligere industrihaller. Papirøens livlige og imødekommende atmosfære skal være afsæt for den nye Byens Ø, der i form af boliger, erhvervsliv og kulturelle tilbud vil skabe et mangfoldigt byliv på øen.
 Christiansholm Masterplan, Papirøen. C.F. Møller
Fakta

Bygherre

Udviklingsselskabet By & Havn I/S

Adresse

København, Danmark

Omfang

45.000 m²

År

2015-2016, konkurrenceforslag

Ingeniør

Sweco

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbejde med Tredje Natur

Landskab

C.F. Møller Architects i samarbejde med Tredje Natur

Andre samarbejdspartnere

Rekommanderet

Præmiering
Præmiering
  • 2. Præmie i international konkurrence. 2016

Blandt øens mange kvaliteter er kontakten til vandet, udsigten til byen, kigget til Christianhavns kanal og mødet med de smukke historiske arsenalbygninger - Kuglegaarden. For at bevare disse kvaliteter og sikre at øens boliger får mest mulig dagslys og udsigt til vandet, kommer bebyggelserne til at ligge langs øens kant. Bebyggelserne har en levende og dynamisk fremtoning med varierede tilbagetrækninger og højder.

I stueetagen af øens bebyggelser vil der være erhverv samt forskellige kulturelle tilbud. De kulturelle tilbud finder sted i seks nye åbne haller: værkstedshallen, madhallen, bådhallen, studiohallen, udstillingshallen og svømmehallen. Mange af søjlerne i de nuværende industribygninger genbruges i hallerne for at fremhæve øens historiske transformationer.

For at sikre øens boliger privathed og intimitet, placeres de på første sal. Boligerne er af forskellig størrelse og karakter for at sikre en mangfoldig beboersammensætning. På kulturhallernes tagflader etableres der taghaver til fælles brug for beboerne i området.

Bebyggelserne indrammer tilsammen øens midte og giver anledning til et grønt og frodigt gårdrum. Mellem bebyggelserne og havnekanten etableres en promenade med varierede pladsdannelser, der giver øens beboere og gæster mulighed for at komme tættere på vandet. Gennem passager og de åbne og transparente facader i stueetagen skabes der åbninger og kig fra promenaden og ind til det grønne gårdrum.

Læs mere

Flere projekter | Planlægning

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.