Mulighedsstudie Larvik station - Skagerraksporten. C.F. Møller

Mulighedsstudie Larvik station - Skagerraksporten

Konceptet ”Skagerraksporten” væver arkitektur, knudepunkt for kollektiv trafik, havnefront og resten af Larviks centrum sammen til en fremtidsrettet, ny bydel i Larvik.
 Mulighedsstudie Larvik station - Skagerraksporten. C.F. Møller
Fakta

Bygherre

InterCity, Bane NOR

Adresse

Larvik, Norge

Omfang

37700 m² nybyg

År

2018

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

Dronninga Landskap

Andre samarbejdspartnere

Rejlers

Hovedformålet med denne forundersøgelse for placeringen af stationen i Larvik er at sikre en god udvikling af byen, og at det bliver et godt sted for rejsende med kollektiv trafik, for gående og for cyklister. Dette mål nås ved at starte med at etablere en offentlig, central plads, der vil udgøre hjertet af knudepunktet Larvik. Her vil man kunne nyde en af Larviks største fortrin: placeringen inderst i Larvikfjorden med udsigt til Skagerrak. Derefter vil de allerede eksisterende gader blive forlænget helt ned til fjorden, og stationen vil blive placeret hen over bakken, således at Storgata og den daglige trafik kan passere nedenunder. I Storgata bliver kollektiv trafik og cyklister prioriteret, og her vil arkitektur, landskabsarkitektur og planlægning blive anvendt bevidst og strategisk til at underbygge og fremhæve de kvaliteter, der allerede findes i Larvik.

Bygningerne "Bøkehallen" og "Strandhusene" vil blive opført tæt op ad jernbanesporet som en sammenhængende bygningsmasse, i det omfang lovgivningen tillader det. Nord for jernbanesporet ligger Bøkehallene, som det overvejes at opføre i massiv bøg. De er som et sæt af "huse", der nedtrappes mod øst og mod vest. På denne måde tager de skalaforholdene fra Larviks mange bygninger til sig, fra Herregården til de mindste huse på Tollerodden. Det overvejes at lade Bøkehallenes hus indeholde stationsfunktioner samt fødevare- og servicefunktioner som for eksempel et madmarked, kontorer og detailhandel.

Strandhusene ligger ned mod syd, og tanken er, at de skal indeholde service- og fødevarefunktioner samt butikker, gerne i tilknytning til aktiviteterne langs havnefronten. Disse er også tænkt opført i rammer af massivt træ. I den østlige del af bugten ligger boligkvarteret "Tollerhavna". Det er lejlighedsbyggeri i massivt træ, som afspejler 1600-talsbyen på Tollerodden i form af solide bygninger med valmet tag. I Tollerhavna havnen bruges "Larvikspaletten" – en palet udarbejdet igennem vores analyse af Larviks centrum – til at integrere den nye bydel i den eksisterende bymasse.

Læs mere

Flere projekter | Planlægning

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.