OUS - Ombygning Oslo Universitetssygehus Ullevål. C.F. Møller

OUS - Ombygning Oslo Universitetssygehus Ullevål

Renovering af Infektionsmedicinsk- og Lungemedicinsk afdeling i bygning 3 og Gastrokirurgisk – og Ortopædisk sengeafdeling i bygning 7 er fire projekter som omfatter ombygningsarbejder, der forbedrer tekniske og planmæssige forhold på fire forskellige afdelinger på Ullevål sygehus i Oslo.
 OUS - Ombygning Oslo Universitetssygehus Ullevål. C.F. Møller
Fakta

Bygherre

Oslo Universitetssykehus HF

Adresse

Oslo, Norge

År

2016-2017

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Det bygningsmæssige arbejde i bygning 7 er begrænset til mindre justeringer så som opdeling af flersengsstuer til enkeltsengsstuer og etablering af kontaktsmitteisolator. I bygning 3 omfatter det bygningsmæssige arbejde i højere grad omrokering af funktioner, forbedring af logistik og etablering af nye funktioner på stuerne.

Alle ombygningsarbejderne tager udgangspunkt i krav om forbedringer fra de offentlige myndigheder i henhold til smitteværn og universel udformning.

Læs mere

Flere projekter | Sundhed

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.