Sundhedscenter for kræftramte ”Villa Vita”. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller

Sundhedscenter for kræftramte ”Villa Vita”

”Villa Vita” er et sundhedscenter, hvor kræftramte kan komme og få rådgivning, terapi, dyrke motion, deltage i selvhjælpsgrupper og få vejledning i kost og motion. Centeret drives af Københavns Kommune i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.
 Sundhedscenter for kræftramte ”Villa Vita”. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
Fakta

Bygherre

Københavns Kommune og Kræftens bekæmpelse

Adresse

København

Omfang

1.800 m²

År

2009

Bygherrerådgiver

Dominia AS

Entreprenør

Hoffmann

Ingeniør

Moe og Brødsgaard

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Kunstner

Aggebo og Henriksen

Sundhedscenteret fremtræder gennem sin arkitektur og sin placering på grunden som en sammenhængende og karakteristisk ny struktur i området, som vil være genkendeligt fra alle sider og dermed styrke centerets branding som noget helt specielt.

Bygningen fremtræder som et uformelt og hyggeligt sted: For at undgå et institutionelt præg og for at sikre, at det vil give den nødvendige tryghed til dets brugere og personale, nedbrydes bygningens indre struktur i mindre enheder med et varieret indre forløb omkring centerets centrale, sociale rum.

Ankomstfoyer og fællesrum danner centerets midte – et imødekommende rum af hyggelige nicher og opholdszoner, hvor der - udover at der snakkes og grines - kan foregå en række samlende aktiviteter. Alle centerets primære funktioner nås nemt fra fællesrummet, som oplyses af en semitransparent væg ud mod Nørre Allé og er i åben dialog med det grønne haverum i midten af centeret.

Organisatorisk er centerets forskellige afdelinger præcist afgrænsede i forhold til hinanden for at sikre faglig koncentration inden for hvert område; men gennem spredning af de mindre samtalerum samt ved at placere centerets større kursus- og aktivitetsrum i hver sin ende og på hver sin etage opnås en struktur, der giver et organisk og flydende forløb gennem centeret.

Læs mere

Flere projekter | Sundhed

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.