Vejle Sygehus, generalplan. C.F. Møller

Vejle Sygehus, generalplan

Vejle Sygehus skal som del af akut- og gennemførelsesplanen i Region Syddanmark omdannes til et specialsygehus med særlig fokus på kræftbehandling. I den forbindelse skal der udarbejdes en generalplan med forslag til indretning af fremtidige funktioner på sygehuset samt en tidsplan for omstillingen til specialsygehus.
Fakta

Bygherre

Region Syddanmark

Adresse

Vejle, Danmark

År

2012-2013

Brugerinddragelse er et centralt værktøj, når vi udarbejder en generalplan.

For at få det optimale udbytte af brugernes viden er der etableret et projektkontor i forhallen på Vejle Sygehus med arbejdspladser til C.F. Møller Healthcares konsulenter, og hvor der løbende hænges tegninger op, information om projektets stade, udeståender, eventuelle dilemmaer, næste uges opgaver osv. Ved at placere projektkontoret på selve sygehuset øges informationsniveauet overfor brugerne og som rådgivere modtager vi løbende feedback på en effektiv måde. Det er til gavn for det endelige projekt og giver brugerne vished om, at deres mening bliver hørt.

Med konceptet ”Brug 15 minutter og bliv hørt” kan brugerne booke en tid (max 15 min.) med konsulenterne og komme med indspil. Ofte vil det være brugere, som ikke på normal vis bliver inddraget, der benytter sig af dette.

Faste tavlemøder medvirker til at skabe en tidseffektiv og værdiskabende mødekultur. Tavlerne bruges også til at skabe kontinuitet hos brugerne med opslag af relevante materialer som fx projektorganisering, kontakt- og brugergruppeoplysninger, tidsplaner, aktivitetsplaner, milepælsplaner, diagrammer, tegninger, dagsordner, referater osv.

Læs mere

Flere projekter | Bygherrerådgivning

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.