Centre for Democracy and Conflict Resolution. C.F. Møller

Centre for Democracy and Conflict Resolution

Tävlingen gick ut på att designa en helt speciell byggnad till den nya ”kunskapsportalen” för samhällsvetenskaperna, kallad Knowledge Gateway, vid University of Essex. ”Kunskapsportalen” ska fungera som en utvecklingspark för samhällsvetenskaperna, bland annat sociologi, statsvetenskap, ekonomi och internationella relationer. Universitetet är det högst rankade i Storbritannien på dessa områden.
 Centre for Democracy and Conflict Resolution. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

University of Essex

Adress

Southend-on-sea, UK

Omfattning

4000 m²

År

2010

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller

Pris
Pris
  • 3:a pris i international tävling. 2010

Förslaget skissar en kompakt byggnad med fasader som vetter mot landskapet. Inuti byggnaden bildar u-formade våningsplan, roterade 90 grader i förhållande till varandra, en serie av rum med dubbel höjd. En spiraltrappa förbinder samtliga våningar. På bottenvåningen finns en sal för rättegångsspel, seminarier o.s.v. Resten av byggnaden innehåller flexibla kontorslokaler, bibliotek, IT- och kurslokaler samt en takterrass med restaurang.

Läs mera

Fler projekt - Kommersiellt/Utbildning

Visa fler projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.