Meanderbyen Nodeland. C.F. Møller

Meanderbyen Nodeland

Studien innehåller en konkret vision för utvecklingen av den norska staden Nodelands centrum, med fokus på grön infrastruktur, gång- och cykeltrafik, korta avstånd och nya promenader och parker av hög kvalitet längs älven Sygna. Fullt utbyggd omfattar planen på ca. 30 hektar mer än 2 000 nya bostäder i Nodelands centrum med plats för minst 3 500 nya invånare.
 Meanderbyen Nodeland. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Songdalen kommune

Adress

Nodeland, Norge

Omfattning

30 hektar

År

2015

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

Dronninga landskap

Andra samarbetspartners

Vista Analyse AS
Høyer Finseth AS

Älven och vattnet är kännetecknande för landskapet och bildar ett blågrönt stråk genom Nodeland, det så kallade "Meanderbyen Nodeland". Området har växt fram längs Sygnas karaktäristiska flodkrökar. Genom att förtäta stadens bebyggelse öster om Sygna inom ett avstånd på 1 km från bangården skapas ett överskådligt stationsområde där det är naturligt att gå och cykla.

Nodelands centrum förtätas inifrån och ut, med "hjärtat" vid stationsområdet och Hauge park. Företagen samlas i stadens centrum tillsammans med butiker, upplevelser, aktiviteter, sportanläggningar och attraktiva mötesplatser. De nya vindlande bostadskvarteren följer flodens krökar i en karaktäristisk slingrande struktur.

Trottoarerna på ömse sidor om de viktigaste huvudgatorna breddas och ett lättillgängligt nät med stigar för fotgängare och cyklister bjuder in till ett aktivt liv. Det nya stignätet "Genvejen" ger allmänheten en grön och säker förbindelseled genom de öppna gårdarna i stadens centrum, och längs älven skapas ett promenadstråk i form av en långsträckt park med gratis utlåning av kajaker. Älvpromenaden och stignätet förbinder alla Nodelands torg, parker och särskilda platser.

Läs mera

Fler projekt | Planering

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.