Ny Spillvattenpumpstation Kløvermarksvej. C.F. Møller

Ny Spillvattenpumpstation Kløvermarksvej

Danmarks största spillvattenpumpstation på Kløvermarksvej i Köpenhamn kommer att sätta en ny standard för stora och hållbara försörjningslösningar i de danska städerna genom att kombinera bästa möjliga driftstekniska lösningar med en optimal och inspirerande fysisk arbetsmiljö.
 Ny Spillvattenpumpstation Kløvermarksvej. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

HOFOR A/S

Adress

Köpenhamn, Denmark

Omfattning

20000 m² landskab + 7.400 m² nybyggnation

År

2014-2019

Ingenjör

Krüger A/S (generalkonsult), EKJ Rådgivende Ingeniører

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Landscape

Den nya pumpstationen med tillhörande driftsfunktioner har en nära stadsmässig koppling till den ursprungliga pumpstationen från 1901. Samtidigt blir den en ny och karaktäristisk anläggning som skapar ett överordnat arkitektonisk samband mellan nytt och gammalt samt mellan stad och teknik. De många anläggning- och driftstekniska kopplingarna, den existerande byggnadsmassans placering och de många delanläggningarna har ställt stora krav på anläggningens samlade arkitektoniska uttryck och fysiska arbetsmiljö.

Med gröna tak och två karaktäristiska trycktorn på 24 meter utgör den nya pumpstationen en självständig pendang till den historiska byggnaden. Den runda formen avspeglar en ”undre värld” vars cirkulära geometri är ett uttryck för den optimala formen för pumpkällor och sump.

Uppsamling av dag- och ytvatten är tänkt att fungera som en central del av områdets driftsmässiga och visuella profil, med rekreationsområden för personalen format som regnvattens-trädgårder som i hög grad bidrar till att minimera anläggningens samlade belagda yta.

Läs mera

Fler projekt - Industri/Kommersiellt/Landskap

Visa fler projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.