Färgeri och pannhus, Spinderierne Vejle. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller

Färgeri och pannhus, Spinderierne Vejle

De tidigare spinnerihallarna i Vejle Vestby ska i framtiden bli till ett nytt kreativt kraftcenter för kultur och näringsliv, inte bara för staden som sådan, utan för regionen som helhet.
 Färgeri och pannhus, Spinderierne Vejle. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Vejle Kommune

Adress

Vejle, Denmark

Omfattning

2 500 m²

År

2007

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Som ett led i processen ska två mindre byggnader förvandlas till lokaler för undervisning, nystartade verksamheter och filmproduktion. Pannbyggnaden med sina dramatiska inre rum och en unik murad panna, ska bli till filmhus, med bl.a. biografsal, ljudstudie (i den gamla pannan) och produktionsfaciliteter. På samma sätt ska det gamla färgeriets två byggnader förvandlas för att så småningom inrymma en konceptskaparutbildning och faciliteter för nystartsföretagande.

En ny mellanbyggnad i form av en kraftfull, upphängd bro förbinder andra våningen på båda byggnaderna, samtidigt som den utåt markerar nya ingångar och funktioner. Helt i enlighet med strukturplanens mål bevaras de råa och patinerade byggnaderna så långt möjligt i oförändrad form, medan nya element och rum placeras fritt i byggnadernas inre, som ”hus i husen”.

Läs mera
Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.