HAB Varbergparken block 15. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

HAB Varbergparken block 15

Hus nummer 15 i Varbergparkens bostadsområde från 70-talet omvandlas nu till en mer energieffektiva byggnad.
 HAB Varbergparken block 15. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
Fakta

Uppdragsgivare

HAB (Haderslev Andelsboligforening)

Adress

Haderslev, Denmark

Omfattning

3700 m² (31 bostäder)

År

2008-2013

Tävling

1:a pris i ramanbud. 2008

Ingenjör

Hundsbæk & Henriksen A/S

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Landscape

Pris
Pris
  • 1:a pris i ramanbud. 2008

Byggnaden har stora fasader som vetter mot norr och söder, och i och med renoveringen utnyttjas solförhållandena maximalt. Det betyder att den nordliga, minst solbelysta fasaden, får ett slutnare utseende med mindre fönster, medan den soliga sydsidan blir öppnare, med stora glaspartier och loftgångar. De senare fungerar som solavskärmning under de varmaste månaderna. Loftgångarna är åtskilda från byggnaden, vilket innebär att köldbryggor undviks. Varje bostad förses med decentraliserad ventilation, och byggnadens energibehov kommer efter renoveringen att ligga nära kraven för passivhus.

Renoveringen är en del av en större omvandling av Varbergparken som helhet. Bakom omvandlingen står C.F. Møller.

Läs mera
Visa fler projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.