Höghuset Continental, Stockholm. C.F. Møller

Höghuset Continental, Stockholm

Byggnationen av ett höghus i centrala Stockholm är planerad i samband med utbyggnaden av Citybanan.
 Höghuset Continental, Stockholm. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

FOLKSAM i samarbejde med:Citybanan, Scandic Hotels, Stockholms Stadsbyggnadskontor og Stockholms Exploateringskontor

Adress

Stockholm, Sverige

Omfattning

20 000 m² (inkl. Continental-hotellet ca. 30000 m²)

År

2008-2010 - parallellt uppdrag

Tävling

1:a pris i arkitekttävling. 2009

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Pris
Pris
  • 1:a pris i arkitekttävling. 2009

Huset som planeras att bli ca 110 meter, dvs. ca 20- 30 våningar, kommer att inrymma hotell, kontor och ev. bostäder. I gatuplan ska även entrén till en station på stadens nya citybana finnas. Den nya stationen kommer ligga alldeles intill den gamla Centralstationen och blir således ett varumärke för den nya citybanan. Projektet är skapat utifrån ett multifunktionellt koncept, som gör det möjligt för många olika funktioner att pågå i byggnaden samtidigt. Höghusets form och uttryck är starkt inspirerat av den omgivande staden, inte minst grannbyggnaden, den historiska Klara Kyrka. Projektet nytolkar stadens historiska landmärken såsom de klassiska, vackra kyrkotornen och stadens stadshus, men integrerar samtidigt den urbana miljö som definierar stadsdelen runt Centralstationen.

Läs mera
Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.