Long Lane, Cambridge. C.F. Møller

Long Lane, Cambridge

Long Lane är ett bostadsprojekt på 273 bostäder i skandinavisk stil i ett nytt bostadskvarter i Great Kneighton i Cambridge. Masterplanen för kvarteret är att bevara de historiska dragen från området – bland annat ligger en kulturskyddad gård på en tomt alldeles intill – samtidigt som de nya bostäderna präglas av funktionalitet, flexibilitet och hållbarhet.
 Long Lane, Cambridge. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Skanska Residential Developments UK Limited

Adress

Cambridge, UK

Omfattning

273 bostäder, 54.000 m²

År

2011-2013

Byggherrerådgivning

Project Manager - Gardiner & Theobald Management Services

Entreprenör

Skanska UK Construction Ltd (Communities)

Ingenjör

Edge Structures Limited

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbete med PRP Architects

Landskap

Place Design & Planning

Konstnär

Futurecities

Andra samarbetspartners

Planning Consultant - Bidwells

Pris
Pris
  • På “shortlistan” för Housing Design Awards. 2013
  • 1:a pris i tävling. 2011

Alla bostäderna lever upp till standarden "Lifetime Homes", vilket innebär att de uppfyller en rad tillgänglighetskrav, så att de exempelvis ska kunna användas av både handikappade och äldre. På så sätt maximeras funktionaliteten och de boende får bästa möjliga boendekvalitet utan att man kompromissar med estetik eller kostnadseffektivitet. Målet är också att bostäderna ska leva upp till nivå fyra eller fem i den brittiska standarden "Code for Sustainable Homes", vars syfte är att främja hållbar bostadsbyggnation.

Bostadskvarteret byggs upp runt en stor park med ett levande "staket" i områdets mitt, varifrån ett nät av gång- och cykelstigar skapas. Omkring parken finns en mångfald av bostäder i ett varierande gatulandskap: gårdshus, småhus, radhus och lägenheter längs små gator. Bebyggelsen blir en blandning av ägar- och hyreslägenheter.

I både hus och lägenheter är det högt i tak och massor av naturligt ljus. Det finns gott om inbyggda förvaringsutrymmen och fokus ligger på att så långt som möjligt använda förnyelsebar energi.

Läs mera

Fler projekt | Bostäder

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.