Moské och Islamiskt Center. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller

Moské och Islamiskt Center

Europeisk och islamisk arkitektur har under lång tid berikat och påverkat varandra med vackra, raffinerade och genomtänkta produkter som resultat. C.F. Møller har med utgångspunkt från denna tradition ritat en modernistisk moské med många element från islamisk arkitektur.
 Moské och Islamiskt Center. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Forbundet af Islamiske Foreninger

Adress

Aarhus, Denmark

År

2007 (projektforslag)

Ingenjör

Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

Schønherr Landskab

Byggnadskomplexet utmärker sig genom en 30 meter hög minaret i kalligrafisk form. Ett kvadratiskt gårdsrum med plattor lagda i ett sinnrikt geometriskt mönster utgör byggnadens hjärta och entréområde. Bönesalen har plats för 800 personer, men konstruktionen är flexibel, med väggar som kan sänkas och dörrar som öppnas mot innergården, vilket gör att salen kan rymma upp till 2000 personer. Rinnande vatten, belysning, trädgårdar, kalligrafi och ornamentik är funktionella och dekorativa element i arkitekturen.

Läs mera

Fler projekt | Kultur

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.