Springfield & Tolworth Hospitals, psykiatri. C.F. Møller

Springfield & Tolworth Hospitals, psykiatri

I egenskap av arkitektkonsult för South West London and St George’s NHS Mental Health Trust ritar C.F. Møller arkitekter för närvarande två nya psykiatriska sjukhus för stiftelsens verksamheter i Springfield och Tolworth.
 Springfield & Tolworth Hospitals, psykiatri. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

South West London og St. George's Mental Health NHS Trust

Adress

London, UK

Omfattning

37674 m² (BRA), 137 senge (Springfield), 111 senge, 38 børne og unge senge (Tolworth)

År

2012-2022

Tävling

1:a pris i dialogtävling. 2012

Ingenjör

Arup

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Landscape

Andra samarbetspartners

Cost Consultant/QS: Gardiner Theobald
Fire Engineering: Trenton Fire
Acoustic Consultant: Arup Acoustics
Catering Consultant: Sterling Consult

Pris
Pris
  • 1:a pris i dialogtävling. 2012

De nya psykiatriska sjukhusen kommer att erbjuda tjänster som forensik, avdeling för vuxna och akutmottagning för äldre liksom avdelningar för vuxna hörselskadade, vuxna med ätstörningar, OCD/BDD samt en psykiatriska tjänster för barn och ungdomar. De två sjukhusen kommer att rymma 286 nya bäddar, öppenvård, ett Recovery College för återhämtning samt undervisningslokaler för studenter och supporttjänster.

Eftersom Springfield University Hospital ligger mitt i ett renoveringsprojekt som täcker 33 hektar ger C.F. Møller stiftelsen även stöd vid planering och schemaläggning av arbeten med infrastruktur för hela området, utveckling av bostäder och utformningen av den urbana miljön runt sjukhuset.

Målsättningen är att erbjuda stiftelsen terapeutiska och säkra miljöer som uppfyller omfångsrika krav avseende patienter, personal och drift.

C.F. Møllers designteam har undersökt mer än 20 000 incidenter som inträffat på psykiatriska avdelningar i South London mellan 2009 och 2013. Slutsatsen från studien är att incidenter, i synnerhet incidenter med våld och självtillfogade skador, markant kan minskas med en noggrann och genomtänkt arkitektur.

Det finns många olika typer av sjukdomar och behandlingsvägar på psykiatriska kliniker, men det finns även allt fler bevis för att god arkitektur gagnar hälsan och att attraktiva miljöer förbättrar behandlingsresultaten. En icke-institutionell miljö med goda siktlinjer och bra akustik, gott om dagsljus, naturlig ventilation samt tillgång till trädgårdar och uteplatser är centrala designkrav.

Läs mera
Visa fler projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.