Ungdomsbostäder på Randersvej. C.F. Møller

Ungdomsbostäder på Randersvej

På Randersvej i Aarhus byggs nya ungdomsbostäder som sätter ny standard för ett modernt studentliv med plats för både samvaro och privatsfär.
 Ungdomsbostäder på Randersvej. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Brabrand Boligforening

Adress

Aarhus, Denmark

Omfattning

3 700 m²

År

2017-

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Pris
Pris
  • 1:a pris i arkitekttävling. 2017

I ungdomsbostäderna finns olika typer av aktivitets- och uppehållszoner. De gemensamma ytorna är förtätade med fokus på att stärka den sociala interaktionen och skapa möjlighet för en positiv samvaro efter invånarnas behov och intresse.

Bostadsenheterna har inrättats så att alla kvadratmeter utnyttjas på bästa tänkbara sätt, vilket gör det möjligt att skapa attraktiva, differentierade gemenskapsytor.

Byggnaden har organiserats enligt enkla principer och består av två studenthus på fem våningar som sammanbinds av en fyra våningar hög mellanbyggnad av glas. Mellanbyggnaden genombryts av våningselement med planteringar som fungerar som altaner för de centrala gemenskaps- och uppehållsrummen. Studenthusen har elva rum på varje våning som är samlade runt ett gemensamt utrymme med kök och mat-/uppehållsrum. Det gemensamma utrymmet ligger som en genomlyst ficka mitt i den genomgående gången. I fasaden framstår gemenskapsytorna, tillsammans med det stora uppehålls- och ankomstrummet i mitten, som smala, transparenta öppningar där husets inre liv blir en del av staden.

Läs mera

Fler projekt | Allmännyttiga bostäder

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.