Aalborg Havnefront II. C.F. Møller. Photo: Jørgen True

Aalborg Havnefront II

Masterplanen för den andra etappen av Aalborg Havnefront bygger på principerna för den första etappen, med promenadstråket som ett samlande element. Dessutom hämtar den inspiration från klitternas möte med den platta strandremsan.
 Aalborg Havnefront II. C.F. Møller. Photo: Jørgen True
Fakta

Uppdragsgivare

Aalborg Kommune

Adress

Aalborg, Denmark

Omfattning

50 000 m²

År

2012-2015

Tävling

1:a pris i arkitekttävling. 2012

Ingenjör

COWI

Landskap

C.F. Møller Architects

Andra samarbetspartners

ÅF Lighting

Pris
  • City.People.Light Award. 2016
  • Aalborg kommuns arkitekturpris. 2016
  • 1:a pris i arkitekttävling. 2012

Den röda tråden i förslaget är en sammanhängande ”stadsplatå”. Platån bildar en upphöjd bas som ger helhetskänsla åt områdets fristående byggnader. Området runt Musikkens Hus framhävs här speciellt, genom en egen, rektangulär ”platå”.

”Stadsplatån” fungerar som ett skydd mot högvatten, och inskurna flikar i platån skapar ett antal utrymmen med varierande funktioner – samtliga skyddade mot vinden av platåsidorna, som är utformade som trappor och sidosteg.

De öppna ytorna är integrerade i promenadstråket och har formen av grönskande rum med täta lundar av träd.

I kontrast till de förnäma materialen i platån runt Musikkens Hus är områdets övriga beläggningar råa och enkla, i asfalt, platsgjuten betong och trä – precis som när det gäller den första etappen av Aalborg Havnefront.

Läs mera

Fler projekt | Landskap

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.