Aalborg Universitets nya hörsal. C.F. Møller

Aalborg Universitets nya hörsal

En hörsal kallas även för auditorium – det latinska ordet för hörsal. Den nya hörsalens yttre form har skapats med inspiration av örats utformning och avspeglar därmed hörsalens kärnfunktion – att vara en plats för lyssnande.
 Aalborg Universitets nya hörsal. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Bygningsstyrelsen

Adress

Aalborg, Denmark

Omfattning

4 000 m²

År

2013

Ingenjör

MOE

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

Schønherr

Byggnadens mjuka former och asymmetriska figur ger hörsalen en särställning på ett campus fullt av rektangulära och kantiga byggnader. Hörsalen har en varm gyllene fasad med ett grafiskt mönster som har skapats av bokstäverna AAU AUD, och markerar byggnadens status som universitetets flaggskepp.

Längs fasaden öppnas byggnaden upp genom långsträckta glasytor som gör det möjligt att se inomhusaktiviteterna utifrån – bland annat i byggnadens hjärta, hörsalen, vid ingången och i foajén. Den öppna strukturen ska bidra till att väcka nyfikenhet på byggnaden och dess inrättningar.

Två ingångar leder från var sin sida in i bottenvåningens stora öppna foajé, som innehåller ett café och utrymmen för större arrangemang. Som mittpunkt ligger den stora hörsalen, omgiven av trappavsatser och balkonger i en stigande spiralform från vilka det går att uppfatta de olika aktiviteterna i byggnaden.

Byggnaden innehåller förutom foajén och hörsalen även en rad rum för mindre föreläsningar och lektioner.

Läs mera

Fler projekt | Utbildning

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.