Aalborghus Slott. C.F. Møller

Aalborghus Slott

Visionsplan för framtida utveckling och utbyggnad av Aalborghus slott förvandlar det historiska området i Ålborgs centrum till en ny, öppen och aktiv stadsdel, som kan förmedla stadens historia och knyta vattnet och centrum närmare varandra.
 Aalborghus Slott. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Aalborg Kommune Sundheds- og Kulturforvaltningen

Adress

Aalborg, Denmark

År

2019

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Aalborghus slott är en historisk byggnad med ett unikt läge mitt i Ålborg och längs vattnet. Det ligger här som en grön oas mitt i stadens liv och rörelse. Slottsgården, slottsparken, vattnet och en port mot Nytorv binds samman av en huvudaxel.

Förbindelsen ger en kunskapsaxel som ger förståelse för Aalborgs historia, till exempel med ett besök på Nordjyllands historiska museum och delar av Ålborgs stadsarkiv som inryms i de befintliga slottsbyggnaderna, samt nya bostäder som är placerade under jord, i kantbebyggelsen och i den östra flygelns förlängning. Den gröna parken som omger slottet skapar stort utrymme för upplevelser och aktiviteter eller större sammankomster såsom marknadsdagar, utomhusbio och storbildsskärm vid landskamper.

Välbekant objekt

Parkens kant består av kantbebyggelse som öppnar sig mot parken med butiker, verkstäder, aktiva arbetsplatser, konstgallerier, offentliga utomhusutställningar och öppna bostadsfasader. Övergången mellan vattnet och slottet är tydligt markerad i stadsbilden. Den genomförs med en markering i beläggningen tvärs över gatan så att både bilister och flanörer uppmärksammas på förbindelsen. Övergången kan konstrueras i Corten-stål så att hamnpromenadens material löper vidare mot slottet, parken och övergången från Nytorv. På så vis blir Aalborghus slott ett aktivt och välbekant objekt i stadslivet.

Läs mera

Fler projekt | Planering

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.