Årstafältet - bostadskvarter i Stockholm. C.F. Møller

Årstafältet - bostadskvarter i Stockholm

Bostadskvarteret är en del av aktuell masterplan för Årstafältet med fokus på att förvandla stadsdelen till en levande och grön stadsdel med en miljöriktig och social hållbar profil.
 Årstafältet - bostadskvarter i Stockholm. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Byggnadsfirman Erik Wallin AB

Adress

Årstafältet, Stockholm, Sverige

Omfattning

10 200 m², 90 lägenheter (tomt er ca 3300 m²)

År

2012-2017

Tävling

1:a pris Parallellt uppdrag. 2012

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

URBIO Landskapsarkitekter

Andra samarbetspartners

Kjellander Sjöberg Arkitektkontor

Pris
Pris
  • 1:a pris Parallellt uppdrag. 2012

Kvarterets komposition och utformning är ett resultat av en nära dialog med Byggnadsfirman Erik Wallin och stadsbyggnadskontoret och arkitektkontoret KSArk. Kvarteret innefattar sju individuella byggnader med varierad karaktär, byggnadshöjd och fasader. I markplan formas en levandande stadsmiljö med lokaler och ett attraktivt gatuliv. Bostadsgården är utformad med gröna terrasser orienterade mot söder. Gården möjliggör stadsodling och betraktas som ett ”skafferi" med möjlighet till närproduktion. Ett viktigt mål är att skapa ett socialt kvartersliv med attraktiva mötesplatser, funktioner och gemenskap. Där lokalgata, gård, ”parkbryggan” och promenadstråk från Årstafältet möts bildas en strategisk nod med ett mindre publikt torg och restaurang.

Projektet innefattar visioner om en hållbar, urban livsstil med olika servicefunktioner och kvalitéer för den moderna stadsmänniskan. Det är tex goda förutsättningar för hållbara transportmöjligheter som cykel och bil-pool, stadsodling, restaurang, låg energiförbrukning och andra visionära lösningar.

Hustaken möjliggör ett aktivt taklandskap som bl.a. innefattar privata och gemensamma vinterträdgårdar.

Läs mera

Fler projekt | Bostäder

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.