BIOVAF - nytt forskningskomplex, DTU. C.F. Møller

BIOVAF - nytt forskningskomplex, DTU

BIOVAF är ett nytt forskningskomplex i form av en utvidgning av DTU:s anläggning på Lyngby Campus.
 BIOVAF - nytt forskningskomplex, DTU. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

DTU

Adress

Lyngby, Denmark

Omfattning

39 000 m², heraf 12000 m² renovering

År

2012

Ingenjör

EKJ Rådgivende Ingeniører A/S

BIOVAF ska uppföras i campusområdets karakteristiska skogslandskap, och kommer att rymma forskningsavdelningarna Veterinær, Aqua och Fødevarer under ett och samma tak. Komplexet kommer att bidra till att göra området till ett tillväxtcentrum för forskning, utbildning och näringsliv.

Den grundläggande idén bakom C.F. Møllers tävlingsförslag är att skapa ett byggnadskomplex som genomsyras av naturen. Utvändigt utmärker det sig genom ett helt speciellt utseende – en ikon som smälter in i omgivningarna. Invändigt fungerar en genomgående ”synergizon” som en social och tvärvetenskaplig navelsträng och förbindelselänk för hela BIOVAF.

Synergizonen är ett öppet rum med plats för föredrag, events, presentationer, utställningar, debatter, fester och underhållning. Synergizonen fungerar som ett fördelningsområde för all trafik till och från samt mellan institutionerna på de olika våningarna.

BIOVAF:s gemensamma funktioner, t.ex. bokcafé, show-lab, utställningar, personalrestaurang och auditorier, är en del av synergizonens attraktioner, och bidrar till att göra denna plats till en levande mötesplats och en stimulerande yttre ram för nätverk och tvärvetenskap för BIOVAF och dess gäster.

Synergizonen placerar forskningsavdelningarna i en obruten och levande kedja längs komplexets norra och södra sida, med direkt kontakt med de mellanliggande utomhusgårdarna genom de transparenta fasaderna och med öppen förbindelse mellan våningarna tack vare invändiga atrier. Härmed säkerställs också goda dagsljusförhållanden.

Tillsammans får campusbyggnaderna ett helgjutet arkitektoniskt uttryck som harmonierar med platsens skala och kvaliteterna i det fina campusområde som arkitekterna Eva och Niels Koppel och landskapsarkitekterna Edith och Ole Nørgaard skapade på 60-talet.

Läs mera

Fler projekt | Forskning

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.