Biskop Gunnerus gate 14B. C.F. Møller. Photo: Visulent

Biskop Gunnerus gate 14B

Mitt i Oslo ligger knutpunkten Oslo Centralstation, som är ingången till Oslo från resten av världen. Här skapas, på Biskop Gunners gate 14B, en ny stadsmiljö med torg, hotell och höghus som formar attraktiva umgängesytor och effektiva urbana förbindelser.
 Biskop Gunnerus gate 14B. C.F. Møller. Photo: Visulent
Fakta

Uppdragsgivare

KLP Eiendom

Adress

Oslo, Norge

Omfattning

80000 m²

År

2008-

Tävling

1:a pris i arkitekttävling. 2009

Ingenjör

Bollinger + Grohmann Ingeniører och Transsolar

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbete med Kristin Jarmund Arkitekter och Urban Planners Rodeo Arkitekterter

Andra samarbetspartners

Modelfabrikken (model)
MIR (visualiseringer)
Erichsen & Horgen (VVS)

Pris
  • 1:a pris i arkitekttävling. 2009

Biskop Gunners gate 14B ska vara ett internationellt föregångsprojekt inom miljö och hållbarhet. Projektet ska stärka områdets utveckling och tydliggöra Oslos ambition att göra denna del av staden bättre på att hantera stora mängder trafikanter, samtidigt som den ska vara en attraktiv plats att vistas på. Med utgångspunkt i områdets belägenhet, mellan trafikknutpunkten Oslo Centralstation och stadsdelarna Grønland och Vaterland, betonas mötet mellan särdragen och kvaliteterna hos de tre områdena. Projektet optimerar stadsplanen genom att knyta samman olika områden och terrängskillnader samtidigt som den är organiserad för att främja ett bra och effektivt flöde.

Idag tar befintliga byggnader upp 100 % av markytan, men med den nya planen används mer än 50 % av marken som ett allmänt tillgängligt stadsrum. Ett nytt sammanhängande område etableras som ett kontinuerligt landskapselement som förbinder området med den gröna stigen längsmed Akerselva, där vattnet framhävs som ett upplevelseelement.

Projektet består av två byggnader som står på en gemensam bas med ett torg. Den västra byggnaden fungerar främst som hotell, medan den östra byggnaden primärt rymmer kontor. Byggnaderna har brutits ned i flera mindre volymer, som tillsammans för tankarna till stadens siluett. Byggnadernas terrassringar används som takträdgårdar och utkiksplatser.

Läs mera
Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.