Bolig+. C.F. Møller

Bolig+

Bolig+ konceptet har det ambitiösa målet att utöver at vara ett energineutralt flerbostadshus också producera sitt eget behov för fastighets- och hushållsel. Byggnaden är med andra ord 100 % självförsörjande med energi.
 Bolig+. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Enggaard A/S

Adress

Nørresundby, Denmark

Omfattning

7 400 m²

År

2009

Ingenjör

Moe og Brødsgaard

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

Vogt Landschaftsarchitekten

Andra samarbetspartners

Cenergia

De 60 bostäderna är utformade så byggnaden trappar från 12 till 4 etager, vilket ger en tillräckligt stor sydvänd takyta som vänder optimalt mot solen och därmed kan samla tillräckligt med energi till bostäderna. Samtidigt ger denna energioptimerade form staden ett nytt landmärke som ger nytt fokus åt det boende i Aalborg.

Byggnadens takyta når Limfjorden i sin förlängning och skapar en offentlig plats med café etc. Det förlängda taket ger en extra markant upplevelse av den stora byggnadsvolymen och förankrar bostadshuset till platsen och den rekreativa vattenytan.

Den stora takytan utnyttjas som byggnadens kraftverk i form av en blandning av solceller och solpaneler.

Bostadshuset är planerat enligt passivhus standard, dvs att energibehovet av uppvärmning och vatten är mycket lågt och täcks av solfångare och värmepumpar som utnyttjar temperaturskillnaden i vattnet i Limfjorden. En tre meter och 12 meter hög högisolerad tank till varmt vatten lagrar energin dagtid. 1200 kvm solceller producerar tillräckligt mycket ström för att täcka bostädernas behov på 1749 kWh/år. Byggnaden är inte tillsluten fjärrvärme

4 st vertikala vindturbiner tar till vara på vinden i området till strömproduktion och uppladdning av elbilar.

Läs mera

Fler projekt | Bostäder

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.