Cabinn Hotell, Aarhus C. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Cabinn Hotell, Aarhus C

Hotel Cabinn bygger ett nytt hotell i hjärtat av Aarhus. Den ena fasaden är vänd mot stadens torg och domkyrkan, och den andra mot caféerna längs Aarhus å.
 Cabinn Hotell, Aarhus C. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Cabinn

Adress

Aarhus , Denmark

Omfattning

400 rum

År

2013-2015

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Den ursprungliga byggnaden härstammar från 1877 och har bland annat inrymt tidningen Aarhus Stiftstidende. Den har dock byggts om i så hög grad att det inte finns något kvar av det ursprungliga uttrycket, vilket har gjort det möjligt att riva det och bygga nytt - trots adressen i Aarhus historiska kärna.

Av hänsyn till de historiska omgivningarna har tanken varit att behålla byggnadens ursprungliga proportioner - med bland annat en tillbakalutad fasadlinje och bevarande av de befintliga yttermåtten.

Samtidigt får den nya byggnaden i kraft av sin framskjutna foajé i glas en ny öppenhet i markplan som hämtat inspiration från angränsande byggnader.

Glasfoajén ger både insyn och åtkomst till de två innergårdarna - gröna oaser som skapas till glädje för gästerna. I samband med foajén byggs också en ny passage genom byggnaden. Den här passagen förbinder butikslivet på torget på den ena sidan med caféstråket längs Aarhus å på den andra och bidrar till att öka pulsen i stadslivet.

Grunden är en del av Aarhus historiska kärna från vikingatiden, och en av tankarna med den offentliga passagen genom hotellet är att berätta vikingarnas historia via en utställning med planscher och montrar.

Materialet som används har valts för att skapa kopplingar bakåt i historien och stärka släktskapet med övriga byggnader i området: Fasaden ska bestå av ljus puts, precis som på det tidigare hotellet. Partier klädda med sandsten och taket av skiffer är referenser till Aarhus Teater.

Det ursprungliga hotellet hade 192 rum. Det nya får dubbelt så många, ca 400, bland annat genom att en extra våning tillförs till byggnaden.

Läs mera

Fler projekt | Kontor & Kommersiellt

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.