Core centrumet i AUH (Det nye Universitetshospital i Århus). C.F. Møller

Core centrumet i AUH (Det nye Universitetshospital i Århus)

Genom att samla Aarhus universitetssjukhus inom ett sjukhusområde, det nya Universitetssjukhuset i Aarhus (DNU), finns en tydlig ram för att koncentrera den kliniska forskningen tätt samman med den övriga kliniska aktiviteten. Denna miljö blir den yrkesmässiga dynamon och knutpunkten på DNU och får därmed en betydelsefull roll internationellt.
 Core centrumet i AUH (Det nye Universitetshospital i Århus). C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Aarhus universitet, Aarhus Universitetshospital, DNU Projekt afdelingen fra Region Midt

Adress

Aarhus, Denmark

Omfattning

28 600 m² (6450 m² laboratorier, 6160 m² forskarkontor, 5870 m² forskartorg och 5960 m² teknik)

År

Väntar på finansiering

Byggherrerådgivning

Rådgivergruppen DNU

Ingenjör

Rambøll Danmark A/S, Alectia A/S, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbete med Cubo Arkitekter A/S

Landskap

Schønherr Landskab A/S

Pris
Pris
  • 1:a pris i international tävling. 2007

Det mest moderna och teknikintensiva utrustningen samlas i ett Core-center, som inreds flexibelt och framtidsanpassat med öppen och likvärdig tillgång för forskare från såväl från de gemensamma yrkesgrupperna som dem på avdelningssnivå. Core-centret har en naturlig placering centralt på sjukhusområdet, vid huvudingången och sjukhusområdets torg som kallas Forum. Här reser sig tre skulpturella höghus som binds samman av en lätt byggnadsstruktur som omfamnar och definierar Forum-torget.

Från huvudingången leder en organiskt formad spiral-trappa till torgrummet som ger ett unikt uttryck och håller samman komplexet. Man kan populärt säga att det konstnärliga utgångspunkten för rummet är en DNA sträng, som härmed också skapar ett arkitektoniska DNA för resten av sjukhusområdets arkader, interna stråk och gallerier.

Core-centret ligger i två av de tre höghusen samt den samlande byggnaden omkring torget. Det tredje höghuset innehåller patienthotellet, som ger möjlighet för övernattning. Entréplanet under Forum-komplexet är en självständig byggnad, som innehåller huvudentré och sjukhusets kommersiella utrymmen, däribland caféer och butiker. Tvärsnittet tillåter att grönt växer uppåt och därmed förenas byggnad och landskap.

Forum och Forum-komplexet kommer att stå som sjukhusområdets centrum och kulmination och blir med sina 80 meter i höjd ett landmärke i Aarhus stadsbild. Med sitt innehåll och sin arkitektur kommer Forum-komplexet att bli symbolen för DNU och skickar en tydlig signal om en högteknologisk verksamhet.

Läs mera

Fler projekt | Forskning

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.